Instagrambilder

På Instagram beskriver jag mig som:

Mamma, kennelmamma, egen företagare, stickerska och hemmanörd inte nödvändigtvis i den ordningen